Informaţii privind sistemele de fixare cu filet şi prin înfigere

În cazul procesului de montare cu protecţie împotriva frecării, diblul/ancora îşi reţine sarcina prin frecare în baza de montaj. Aici se utilizează de regulă montajul de străpungere, în cadrul căruia diblul/ancora se introduce în orificiul de fixare al elementului de montaj şi apoi se fixează în perforaţie.

În cazul ajustajului strâns, diblul/ancora se adaptează la geometria bazei de montaj (perforaţie). În acest caz se utilizează montajul de pichetare, în cadrul căruia se introduce mai întâi diblul/ancora în perforaţie, iar apoi se fixează separat piesa de montaj.

Prin metoda închiderii adezive este vizată utilizarea unui mortar, care fixează diblul/ancora în baza de montaj.

Criterii de selecţie a ancorelor şi diblurilor
La alegerea diblului/ancorei sunt importanţi şi anumiţi factori, cum ar fi suprafaţa şi structura sa, tipul de montaj şi încărcările diblului. Pentru alegerea diblului/ancorei trebuie puse, prin urmare, următoarele întrebări de bază:

Ce bază de montaj este disponibilă?

Trebuie respectate distanţele faţă de margine şi faţă de axă?

Cât de groasă este baza de montaj? Pot să asigur adâncimile de perforare necesare?

Ce tip de montaj este corect pentru fixarea componentelor?

Este necesar(ă) un diblu/o ancoră pentru beton sau BCA?

Aceasta este o utilizare pentru menţinerea în funcţiune? Diblurile/ancorele au o certificare corespunzătoare?

Există cerințe de protecție la coroziune pentru dibluri/ancore?

Cerintele modelului de regulament în construcţii
Ca fundament pentru construcţiile portante se poate cita modelul de regulament din domeniul construcţiilor din noiembrie 2002. Alineatul 3 prevede printre altele, ca „Instalaţiile să fie poziţionate, construite, modificate şi menţinute în condiţii bune, astfel încât siguranţa şi ordinea publică, în special viaţa, sănătatea şi bazele naturale ale vieţii să nu fie puse în pericol.“ Prin urmare, în cazul utilizărilor, de exemplu în domeniul sistemelor de susţinere a cablurilor, ar trebui montate doar ancore şi dibluri aprobate.